Общая информация

Блог

Польские числительные/Liczebniki

0 zero1 jeden2 dwa3 trzy4 cztery5 pięć6 sześć7 siedem8 osiem9 dziewięć10 dziesięć11 jedenaście12 dwanaście13 trzynaście14 czternaście15 piętnaście16 szesnaście17 siedemnaście18 osiemnaście19 dziewiętnaście20 dwadzieścia30 trzydzieści40 czterdzieści50 pięćdziesiąt60 sześćdziesiąt70 siedemdziesiąt80 osiemdziesiąt90 dziewięćdziesiąt100 sto200 dwieście300 trzysta400 czterysta500 pięćset600 sześćset700 siedemset800 osiemset900 dziewięćset1000 tysiąc1000 000...
Подробнее